KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH NCoV

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ M’GAR

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/KH-LĐC        Ea Pôk, ngày 6 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới

của vi rút Corona (nCoV) và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT ngày 05/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Mgar về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020 như sau:

  1. MỤC TIÊU

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường

– Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

– Phối hợp với ngành y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

– Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

  1. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
  2. Công tác chỉ đạo trong nhà trường

– Chủ động, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của các cấp, kịp thời ban hành các văn bản điều hành, hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

– Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với với ngành Y tế, địa phương theo dõi tình hình diến biến dịch bệnh và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học, địa phương.

– Chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với học sinh;

– Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh dịch các cấp. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

  1. Tăng cường công tác phòng dịch

– Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của các cấp để giáo viên, nhân viên (CBGVNV),  học sinh (HS) nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh.

– Đẩy mạnh tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phối hợp phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe học sinh.

– Thông tin đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch bệnh,… giúp cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.

– Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có trường hợp mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế về đường dây nóng hoạt động 24/24, cụ thể:

+ Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế: 0925.107979;

+ Số điện thoại đường dây nóng Bệnh viên đa khoa Vùng Tây Nguyên: 0262.3919.009;

+ Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0262.3811.712.

– Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

– Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và triển khai các giải pháp để kịp thời phát hiện những trường hợp HS có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh để kịp thời phối hợp với cơ sở y tế khám bệnh và điều trị.

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Hiệu trưởng nhà trường ra quyết đinh thành lập ban chỉ đạo gồm có:

Hiệu trưởng làm trưởng ban

Phó hiệu trưởng làm phó ban

Cán bộ y tế, tổng phụ trách đội và các khối trưởng là thành viên

Ban chỉ đạo có trách nhiệm trong việc tổ chức cho CB, Gv, NV thực hiện công tác phòng dịch kịp thời và hiệu quả

– Cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lí trực tiếp, Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh cấp huyện và Trung tâm Y tế địa phương; cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để triển khai, phổ biến trong nhà trường

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị; triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân theo các văn bản chỉ đạo có liên quan của các cấp quản lí.

– Sử dụng liên lạc điện tử qua phần mềm Vnedu để tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV và dịch bệnh mùa đông xuân cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

– Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe HS, CBGVNV của đơn vị nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, nghi mắc bệnh để thông báo ngay cho cơ quan y tế khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong trường học.

– Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tự chăm sóc khỏe, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín,…).

– Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh trường lớp.

– Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của đơn vị. Nguồn trích bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hiện hành.

Trong thời gian diễn biến dịch bệnh, nếu phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, đơn vị báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương; đồng thời báo cáo về Phòng GDĐT qua (Email nội bộ) đúng quy định./.

Nơi nhận                                                              HIỆU TRƯỞNG

  • Như điều 1
  • Lưu văn thư

                                                                                 Lê Anh Tuấn