Hội thi Trại kĩ năng Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện, tỉnh của Liên đội Lê Đình Chinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội thi Trại kĩ năng Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 của Liên đội Lê Đình Chinh

Tham gia hội thi Trại kĩ năng chỉ huy đội giỏi cấp huyện của Liên đội Lê Đình Chinh có hai em: Đào Trương Hiếu Hạnh – lớp 5D và Nguyễn Đức Quân – lớp 4C và đạt được giải cao.

Trong đó, đặc biệt em Đào Trương Hiếu Hạnh được tặng giấy khen cấp huyện và đi thi cấp tỉnh được công nhận là chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh.

Một số hoạt động và hình ảnh của liên đội trong hội thi:

  

Nguồn tin: Hoà Trần